Léčivý pramen

Poutní místo nedaleko Starého Srní. Z nedochované kaple byly zrekonstruovány původní základy, místo bylo nově vysvěceno a každoročně se zde slouží slavnostní mše u příležitosti tradiční srnské pouti.

Zdejší pramen má podle pověsti zázračné léčivé schopnosti.

Dějiště románu Karla Klostermanna Červené srdce.